TURKISH JOURNAL OF BOTANY
Turk J Bot
E-ISSN: 1303-6106
ISSN: 1300-008X
Head of Department
Technical Coordinator

Elif BAŞER

Journal Administrator

Elif BAŞER

English Editors

Yasemin ERDEN, Çağnur Handan KURTULUŞ, Pınar DÜNDAR

E-mail bot@tubitak.gov.tr
Correspondence Address

Turkish Journal of Botany,

TUBİTAK ULAKBİM

Yüzüncüyıl, İşçi Blokları Mahallesi 

Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi

No:51/C 06530 ANKARA/TURKEY