TURKISH JOURNAL OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES
Turk J Vet Anim Sci
E-ISSN: 1303-6181
ISSN: 1300-0128
Head of Department

Bekir ÇENGELCİ

Technical Coordinator

Yücel UYAR

Journal Administrator

Yücel UYAR

English Editors

 Leslie DEMİR, Pınar DÜNDAR, Yasemin ERDEN

E-mail veterinary@tubitak.gov.tr
Correspondence Address Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, Akay Caddesi No:6, Bakanlıklar, 06420, Ankara, TURKEY