TURKISH JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING & COMPUTER SCIENCES
Turk J Elec Eng & Comp Sci
E-ISSN: 1303-6203
ISSN: 1300-0632
Head of Department

Bekir ÇENGELCİ

Technical Coordinator

Fatma Kübra GÖKDEMİR

Journal Administrator

Fatma Kübra GÖKDEMİR

English Editors

 Leslie DEMİR, Pınar DÜNDAR, Yasemin ERDEN

E-mail elektrik@tubitak.gov.tr
Correspondence Address Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, TÜBİTAK, Akademik Dergiler Müdürlüğü, Akay Caddesi No:6, Bakanlıklar, 06420, Ankara, TURKEY